SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ALICI:
Müşteri olarak alışveriş sitesine üye olan veya üye olmadan sipariş veren kişi. Üye olurken veya üye olmadan sipariş verirken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 2 – KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait https://torussifa.com internet alışveriş sitesinden elektronik ortamda yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU MAL, HİZMET FİYATLANDIRMASI VE TESLİMAT
Malın / Ürünün / Hizmetin cinsi, türü, marka/modeli, rengi, adedi/miktarı, tüm vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli, tanıtım bilgilerinde belirtildiği gibidir.

Teslimat Adresi ve Teslim Edilecek Kişi:
ALICI’nın verdiği teslimat bilgileri esas alınacaktır.

Fatura Adresi:
ALICI’nın verdiği fatura bilgileri esas alınacaktır.

Ödeme Şekli: ALICI’nın ödeme sayfasında seçtiği ödeme şekli. Sipariş sonu e-posta ile gönderilen örnek faturada mevcuttur.

Tüm Vergiler Dahil Toplam Ödenecek Bedel: Siparişin tüm vergiler dahil toplam bedeli ödeme sayfasında, sipariş sonu e-posta ile gönderilen örnek faturada ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

Teslimat Şekli ve Ücretler:
(Teslimat/Kargo bedeli toplam siparişe dahil edildiğinden SATICI tarafından ödenir. Kapıda ödeme yöntemi ile satın almalarda da toplam bedel içerisine kargo/teslimat bedeli dahil edilmiştir.)

Teslimat kargo şirketi aracılığı ile ALICI’nın yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI’ya aittir.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER
4.1 – ALICI, SATICI internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 – Ön siparişler hariç tutulmak üzere, sözleşme konusu mallar, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir mal için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

4.3 – Sözleşme konusu mal, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4 – SATICI, sözleşme konusu malın saglam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5 – Sözleşme konusu malın teslimatı için toplam bedelinin ALICI’nın tercih ettigi ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle mal bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI malın teslimi yükümlülügünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6 – Malın tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla malın 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

4.7 – SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu malı süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu malın varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödedigi tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

4.8 – Garanti belgesi ile satılan mallardan olan veya olmayan malların arızalı veya bozuk olanları, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI’ya gönderilebilir. Bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir
Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

5.1 CAYMA HAKKININ KULLANILMASI
ALICI, söz konusu malın kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve malın kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen malın SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ve söz konusu malın SATICI’ya ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde mal bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve diğer vergiler ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen malın kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

5.2 CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI DURUMLAR
Niteliği itibariyle iade edilemeyecek mallar, tek kullanımlık mallar, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen mallar için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıda belirtilen mal veya hizmetlerde cayma hakkının kullanılması, söz konusu bir mal ise ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Taşınabilir Bilgisayar ve Masaüstü Bilgisayarlar (Orijinal isletim sistemi kurulduktan sonra yani bilgisayarın kurulumu yapıldıktan sonra iade alınmayacaktır.)
Her türlü yazılım ve programlar
DVD, VCD, CD, kaset ve bunun gibi medyalar.
Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (Toner, kartuş, şerit gibi açıldığında tekrar kullanılamayacak sarf malzemeler)
Her tip kozmetik ürünleri
Gıda, içecek, halkın gündelik tüketimine yönelik mallar
Banka, sigorta sözleşmeleri
Otomatik satış makineleri ile akdedilen sözleşmeler
Telefon kontör siparişleri
Açık artırma ile akdedilen sözleşmeler
Sağlayıcının üstlendiği, barınma, ulaşım, yemek tedariki, sportif ve kültürel faaliyetler ve eğlence hizmetlerini özel bir günde veya sürede tedarik etmesine ilişkin hükümler içeren sözleşmeler

MADDE 6 – DİĞER HUSUSLAR

6.1 – GERİ ÖDEME
Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

6.2 – SATIŞ VAATLERİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ
Fiyat dahil tüm vaatlerimizin geçerlilik süresi siparişin oluşturulduğu zaman (gün, saat ve dakika) itibariyle geçerlidir.

6.3 – TEMERRÜD
Borçlunun temerrüde düşmesi halinde, Borçlu borcun gecikmeli ifasından dolayı alacaklının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

6.4 – YETKİLİ MERCİLER
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
TARİH: Siparişin oluşturulduğu zaman (gün, saat ve dakika).